Pilde creștin-ortodoxe – Care este cea mai mare dintre virtuţi prin care îl învingem pe diavol?

0
206

ecorazzi-com-tunnel_near_halnaker_west_sussex_lines_an_old_roman_road

A fost întrebat avva Antonie de ucenici:

– Avva, care este cea mai mare dintre vituţi prin care îl învingem pe diavol?

Avva Antonie le-a spus:

– Voi ce credeţi, care ar fi acea virtute? Ucenicii au spus:

– Să fie oare postul unit cu privegherea care îl fac pe monah pregătit de lupta cu ispitele…?

Alţii au spus:

– Să fie sărăcia şi lepădarea de bunuri, căci prin acestea scăpăm de lăcomie şi trufie…?

Alţii au spus:

–    Virtutea milosteniei este cea mai mare, deoarece şi Domnul lisus Hristos a spus: „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”.

Avva Antonie le-a spus:

– Toate acestea sunt de folos sufletului şi-i ajută în lupta cu ispitele diavolului, dar au fost mulţi monahi care deoarece nu au avut dreapta socotinţă, au căzut în mari păcate.

Aşadar cea mai importantă este:

Dreapta socotinţă şi discernământul îl fac pe omul credincios să meargă pe o cale de mijloc, care este calea mântuirii.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009