Pilde creștin-ortodoxe – Despre desăvârşire

0
131

smerenie

L-a întrebat pe avva Isaac Sirul un ucenic:

– Avva, ce este desăvârşirea? Atunci avva Isaac Sirul a răspuns:

– Desăvârşirea este un adânc de smerenie.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009