Pilde creștin-ortodoxe – Despre înțelepciune

0
186

intelepciune

Avva Ioil era recunoscut de fraţii din mănăstire şi de mulţi creştini ca având un mare dar de la Dumnezeu, şi anume înţelepciunea.

Odată i-au spus fraţii (duhovniceşti):

– Avva, să ne dăruieşti un cuvânt de înţelepciune şi de mângâiere duhovnicească.

Atunci avva Ioil le-a răspuns:

– Precum pâinea este hrana trupului şi virtutea hrana sufletului, aşa şi rugăciunea duhovnicească este hrana minţii.

În rugăciunea ta, închideţi mintea, ochii, buzele şi toată fiinţa ta pentru lumea aceasta şi predă-te cu toată simţirea ta lui Dumnezeu.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009