Pilde creștin-ortodoxe – Despre păcate

0
157

img_0072

Un creştin a venit la avva Teofil şi i-a spus:

– Avva, mă tem foarte tare de pedeapsa lui Dumnezeu, deoarece mă văd plin de tot felul de păcate.

Atunci avva Teofil i-a spus:

–  Ia o piatră şi o aruncă în mare. Creştinul a luat piatra şi a aruncat-o.

– Unde este piatra? O mai vezi? zise avva Teofil.

Creştinul a spus:

– Nu.

Avva Teofil i-a răspuns:

– Piatra reprezintă păcatele omului, marea reprezintă dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu faţă de noi. În momentul în care omul face pocăinţă faţă de păcatele sale, Dumnezeu îl iartă şi-i acoperă păcatele precum marea a acoperit piatra aruncată de tine.

Creştinul adevărat trebuie să trăiască în pocăinţă. Pocăinţa deschide porţile iubirii lui Dumnezeu.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009