Pilde creștin-ortodoxe – Despre sfinţi

0
141

A fost întrebat avva Siluan de un ucenic:

– Avva, cum au trăit sfinţii?

Atunci avva Siluan i-a zis:

–  Sfinţii au trăit în mare smerenie şi profundă rugăciune către Dumnezeu. Se considerau cei din urmă dintre oameni şi nevrednici de mila cea bogată a lui Dumnezeu. Se ascundeau mereu de privirile oamenilor, căutând să fie într-o stare permanentă de meditaţie la cele duhovniceşti.

În încercarea lor de a ascunde virtuţile împrăştiau razele Duhului Sfânt, Care sălăşluia în inimile lor.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009