Pilde creștin-ortodoxe – Dorinţă sfântă

0
214

A photo by Kristopher Allison. unsplash.com/photos/6x90rJDo-WA

Deseori avva loan citea din Pateric şi alte cărţi sfinte, faptele minunate de credinţă ale înaintaşilor săi. Se gândea la curajul, răbdarea şi perseverenţa lor în lupta duhovnicească. În sufletul său apăruse o dorinţă pe care o mărturisea mereu lui Dumnezeu:

– O, Doamne, dă-mi răbdarea şi curajul înnaintaşilor mei ca să pot răbda focul ispitelor. De am greşit, iartă-mă, de sunt nepăsător, trezeşte-mă şi să-mi aduci aminte mereu de chinurile iadului, pentru ca să nu Te mai pierd din sufletul meu şi din inima mea niciodată.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009