Pilde creștin-ortodoxe – Ispitele

0
130

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen:

– Ce voi face ispitelor acestora care mă tulbură?

Atunci avva Pimen i-a zis:

–  Să plângem înaintea bunătăţii lui Dumnezeu cu toată osteneala noastră, până ce va face cu noi mila Sa.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009