Pilde creștin-ortodoxe – Puterea rugăciunii

0
215

Sfântul Grigorie Sinaitul a spus despre puterea rugăciunii:

– Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubire realizată, mişcare îngerească, puterea celor fără de trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţeniei, formarea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, logodirea Duhului Sfânt, bucuria Domnului lisus Hristos, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos Dumnezeu, raza soarelui gândurilor, steaua de dimineaţă a inimii, înţelepciunea dumnezeiască, arătarea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea locaşului îngeresc.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009