Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea mântuitoare

0
97

scara

A zis un ucenic lui avva Macarie:

– Avva, dă-mi sfat de mântuire. Atunci avva Macarie i-a spus:

– Rugăciunea este scara omului spre cer. Foloseşte mai ales rugăciunea minţii şi a inimii „Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” şi astfel smerindu-te  şi  recunoscând atotputernicia lui Dumnezeu, vei face ca dragostea şi mila Creatorului faţă de om să se reverse şi asupra ta.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009