Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea – paza şi puterea creştinilor

0
212

rugaciune

A spus avva Efrem Sirul:

– Rugăciunea este păstrarea întregii înţelegeri, a mâniei pedepsire, a îngâmfării oprire, a pomenirii de rău curăţire, a invidiei surpare, a păgânătăţii îndreptare. Rugăciunea este virtutea trupurilor, cârmuirea   casei,   biruinţă   în   războaie şi întemeierea păcii.

Rugăciunea este pecetea fecioriei, credinţă a nunţii, armă a călătorului, păzitoare a celor ce dorm, a celor ce priveghează, a lucrătorilor şi celor din necazuri izbăvire.

Rugăciunea este mângâierea celor ce plâng, bucurie celor întristaţi, iubire celor părăsiţi. Aşadar fraţilor: Nu este altă avere mai cinstită decât rugăciunea pentru viaţa creştinului.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009