Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul avvei Aminna pentru mântuire

0
133

melc

A întrebat odată ucenicul pe avva Aminna:

– Avva, dă-mi sfat pentru mântuire. Atunci avva Aminna i-a răspuns:

– Precum melcul, după ce a trecut pe o frunză, lasă o urmă strălucitoare în urma lui, aşa şi creştinul – faptele bune şi de sfinţenie a vieţii lui să rămână după el.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009