Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul părintelui Dometie de la Râmeţ

0
170

Prea Cuviosul părinte Dometie prin viaţa lui de asceză, rugăciune şi priveghere către Dumnezeu, îi învăţa pe oameni calea spre îndumnezeire în Hristos Domnul, el fiind un exemplu viu de urmat pentru monahi şi monahii şi pentru orice creştin dornic să cunoască cele sfinte.

El spunea oamenilor:

– Domnul ne îndeamnă să priveghem şi să ne rugăm, să nu cădem în ispită, căci cine intră în ispită e greu să se salveze, iar celui care a alunecat şi a căzut îi este greu să se ridice.

Domnul ne vrea să fim întregi la minte şi la trup. Aşadar, fiecare dintre noi să luptăm, pentru transfigurarea întregii noastre vieţi, într-o viaţă nouă de trăire totală cu Domnul lisus Hristos.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009