Pilde creștin-ortodoxe – Sfaturi pentru desăvârșire

0
143

desavarsire

A zis avva Evagrie Ponticul:

– Mintea care hoinăreşte o statorniceşte citirea, privegherea şi rugăciunea. Pofta aprinsă o stinge foamea, osteneala şi singurătatea.

Mânia o domoleşte desăvârşit citirea de psalmi, îndelunga răbdare şi mila. Căci cele fără măsură şi fără vreme sunt trecătoare şi mai mult strică decât folosesc.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009