Pilde creștin-ortodoxe – Smerenia lui avva Dorotei

0
127

Se spune despre avva Dorotei că mereu cugeta la moarte şi la judecata lui Dumnezeu. Mereu spunea:

– Doamne, voi muri: Doamne, te rog să ai milă de mine păcătosul şi nevrednicul. Doamne, revarsă-Ţi mila Ta, peste ticălosul meu suflet şi pătrunde cu pacea ta în toată fiinţa mea

Şi, spunând acestea, avva Dorotei vărsa râuri de lacrimi.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009