Pilde creștin-ortodoxe – Treptele urcuşului spiritual

0
181

nature-water-forest-park

A fost întrebat avva Arsenie de un tânăr:

–   Avva, care trebuie să fie calea înaintării noastre spre Dumnezeu?

Atunci avva Arsenie i-a răspuns:

– Un creştin adevărat trebuie să urce anumite trepte duhovniceşti, pentru a fi plăcut lui Dumnezeu. Aceste trepte să le păstrezi şi tu şi să le urmezi:

  • cercetarea conştiinţei
  • smerenia şi asceza
  • rugăciunea şi postul.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009