Pocăința fără pot este zadarnică- Jurnal Spiritual

0
273

usi inchise

După Înţeleptul Didim [cel Orb], pocăința adevărată curăţeşte mintea celui ce se pocăieşte.

Pocăința după Sfântul Nil

Sfântul Nil afirmă că pocăinţa este de mare folos pentru mântuire. Pentru a atinge pocăința, trebuie ca ea să fie lucrată permanent, ca să ne putem mântui şi să nu ne pierdem. Dacă atunci când ne întoarcem cu suspine, zice proorocul, atunci ne vom mântui. Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţa spre mântuire, fără părere de rău (Rom. 7, 10). Nimeni nu a pierit vreodată folosind puternicul leac al pocăinţei.

Pocăința după Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul loan Gură de Aur: „pocăinţa este pricina împărăţiei Cerurilor, intrarea în rai, bucuria veşnicei desfătări. Cel ce se pocăieşte pentru răul ce l-a săvârşit, chiar dacă nu dovedeşte o pocăinţă pe măsura păcatelor sale, el va primi cu toate acestea o răsplată pentru pocăinţa sa”.

Pocăința după Clement Alexandru

Clement Alexandrinul vede pocăința astfel: „Cel care a avut înainte o viaţă stricată şi ticăloasă, dacă la urmă se pocăieşte, prin timpul de după pocăinţă şterge păcatele vieţuirii sale celei rele de mulţi ani”. Şi iarăşi: „A te pocăi cu nefăţărnicie înseamnă a te opri de la păcat şi a nu te mai uita în urmă”. Şi în altă parte: „Nu este bine să păcătuieşti, dar bine este să te pocăieşti; la fel cum este de dorit să fii sănătos în toată vremea, este de dorit să te şi recuperezi după boală (…), deci pentru cel ce a făcut mari fapte bune în viaţa lui, dacă însă la sfârşitul vieţii a alunecat spre păcat, zadarnice sunt toate ostenelile lui de dinainte”.

Pocăința după Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare sfătuieşte cred că pocăința este: „Nu deznădăjdui, nici nu înceta a te ruga, apropie-te, chiar dacă eşti păcătos, ca să-L slăveşti pe Stăpânul şi să-I dai pricină să-ţi arate bunăvoinţa Lui atunci când păcatele îţi sunt iertate. Tot aşa, dacă îţi este teamă să te apropii, ai împiedicat mărinimia Sa şi ai trecut cu vederea nemăsurata Lui bunătate”. Şi iarăşi: „ Am fost vătămaţi prin păcate? Să ne vindecăm prin pocăinţă; totuşi, pocăinţa fără post este zadarnică”.

Despre pocăinţă şi spovedanie, Sfântul Nectarie din Eghina

Jurnal Spiritual

Alte informații despre spiritualitate aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here