Poezia e glasul sufletului – cerşetor de iubire şi comuniune

0
614

poezie-lacrima

Poezia e lacrima sufletului sensibil,
Lacrimă de durere sau lacrimă de iubire,
Lacrimă de dor, lacrimă de fericire.
Poezia e lacrima sufletului sincer şi umil.
E lacrimă de pocăinţă, e lacrimă sfinţitoare,
E lacrimă de smerenie, e lacrimă curăţitoare.

Poezia e muzica sufletului şi a inimii.
E cântec duios, e baladă închinată iubirii.
E cântecul dedicat sufletelor gingaşe,
E cântec suav cu versuri armonioase.

Poezia este strigătul sufletului flămând de iubire,
Flămând de frumos, de sinceritate, de fericire.
Poezia este strigătul sufletului însetat de comuniune,
Poezia e strigătul sufletului – cerşetor de afecţiune.

Poezia e semănătoare de gânduri şi sentimente
Din grădina sufletului înveşmântat în sinceritate.
Poezia e semănătoare de emoţii, de tăceri răsunătoare,
Poezia e autentică semănătoare în ogorul Lui Doamne.

Poezia e punte trainică între inimi şi suflete calde şi delicate.
Poezia e floare înmiresmată cu petale de cuvinte colorate
În culori dulci de iubire, adevăr, speranţă, prietenie, bucurie.
Poezia e oglinda în care se reflectă sufletul poetului care o scrie.

Poezia e revărsare de sentimente şi emoţii din oceanul inimii,
Poezia e un dar necondiţionat ce-l oferi pentru veşnicie – lumii.

Cristina Toma