Pilde creștin-ortodoxe – Postul şi finalitatea lui

0
264
Postul
Postul

Postul şi finalitatea lui. Pilde creștin-ortodoxe 

A zis avva loan despre post:

Postul aduce omul în starea de a trăi în propria sa fiinţă, foamea profundă de întreaga creaţie, foamea pe care numai Duhul Sfânt o poate potoli. Căci Duhul este cel care dă mereu forţă şi finalitate postului şi rugăciunii, El Care le împlineşte cu prisosinţă pe toate, dincolo de orice nevoie şi de orice dorinţă.

Postul şi finalitatea lui

Postul este cel care disciplinează şi restabileşte armonia relaţiilor noastre cu natura exterioară.

Aşadar, să postim pentru a ne putea împărtăşi cu Pâinea Vieţii, Hristos Domnul.

Alte pilde AICI

Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009