Preoția este verigă de legătură între om şi Dumnezeu, între pământ şi Cer

0
210

Taina preoţiei este de o importanţă covârşitoare, după cuvântul Mântuitorului,
Preotul – următorul Lui – fiind: ,,lumina pământului’’ şi ,,sarea pământului’’.
Preoţia este lucrare de temelie în Biserică sfântă, fără preoţie nu există Taine,
Şi fără Taine nu există har, iar fără har este cu neputinţă a se primi mântuire.

Preoţii slujesc cu timp şi fără timp spre a griji de oile cele cuvântătoare
Ale lui Iisus Hristos de la Care au primit har şi putere sfinţitoare.
Această Taină întemeiată de Însuşi Mântuitorul mai înainte de-a Sa Înălţare
Pentru a-I fi continuată opera de mântuire, este a Sfântului Duh lucrare.

Puterea preoţească şi harul primit de la Hristos la hirotonie,
Îl leagă pentru totdeauna pe cel hirotonit de preoţie.
Această Taină nu se repetă şi nu se poate pierde niciodată.
Cel ce a fost o dată hirotonit nu mai poate deveni mirean vreodată.
În cazul unor grave abateri de către episcopul său poate fi oprit de la slujire,
Prin depunere sau caterisire, dar nu-i poate fi luat harul primit la hirotonie.

Preoţia este slujire sfântă, ,,icoană a ierarhiei celei mai presus de lume’’.
Preoţia este dintre dumnezeieştile daruri cel mai înalt, mai slăvit şi mai mare.
Prin preoţi primim de la Domnul: iertare de păcate şi Sfânta Împărtăşanie.
Ei transmit credincioşilor: harul dumnezeiesc şi darurile spirituale de la Doamne.

Preotul este verigă de legătură între om şi Dumnezeu, între pământ şi Cer.
Este icoana lui Hristos, al preoţiei Mântuitorului – reprezentant sau continuator.
Preoţii sunt aceia cărora li s-a încredinţat ,,zămislirea noastră cea duhovnicească’’.
Sunt cei ce ne îmbracă în Hristos şi cărora li s-a dat prin Sfântul Botez să ne nască.
Prin preoţi suntem îngropaţi şi înviaţi împreună cu Fiul lui Dumnezeu.
Prin preoţi am ajuns mădulare ale Bisericii lui Hristos: şi eu, şi tu – fratele meu.

Preoţia este de la Domnul, şi în trei direcţii se exercită puterea şi slujirea preoţească:
Puterea învăţătorească, puterea sfinţitoare şi puterea de conducere duhovnicească.
Taina Hirotoniei are trei trepte, de Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scripură adeverite:
Diaconia, Preoţia şi Arhieria, încă din vremea sfinţilor Apostoli, bine cunoscute.

Preotul este părinte şi se deosebeşte de orice dascăl din lume.
El naşte fiii duhovniceşti întru Hristos, prin sfânta Evanghelie.
Sfinții părinți le reamintesc continuu preoților:
Că rangul lor e mai presus decât cel al îngerilor.

Puterea de a lega și dezlega păcatele este o putere dumnezeiască.
De aceea să se apropie de sfințenie, mereu el trebuie să se străduiască.
Preotul sfințește credincioșii lui prin dragoste și rugăciune,
Prin propria sa sfințenie, prin sfintele și dumnezeieștile Taine.

În Sfânta Scriptură chipul preotului prin frumoase calități se impune,
Prin calități religioase, morale și sociale, ce-l apropie de desăvârșire.
Ferice de preoții modele de evlavie, de bunătate, smerenie și iubire!
Ferice de preoții modele de pace, ospitalitate, dreptate, dăruire!

Ferice de cei ce militează pentru înțelegere și pace între oameni și popoare!
Fericiți cei ce în duhul dragostei își înveșmântă a comunităților păstorire!
Fericiți cei ce lucrează din dragoste, în dragoste și pentru dragostea tuturor!
Fericiți cei cu viață duhovnicească și râvnă în a-L imita în toate pe Păstor!

Pe Păstorul Hristos Care le-a lăsat în grijă iubitele Lui oițe cuvântătoare,
Ca să le călăuzească pe calea vieții, pe calea strâmtă ce duce spre mântuire,
Pe Calea cea nerătăcită, a Adevărului cel întrupat și a Vieții adevărate,
Pe Calea Luminii, pe Calea dreptei-credințe, credinței vii, nestrămutate.

Să-i iubim și să-i cinstim pe binefăcătorii şi mijlocitorii către Dumnezeu!
Să-i urmăm cu iubire și evlavie, ținându-ne mereu de mână: la bine și la greu!
Să-i ascultăm în toate și să ne rugăm cu iubire pentru îngerii noștri păzitori!
Să fim strans legați cu fire de iubire și ascultare de-ai Domnului slujitori!
Să fim o inimă, un suflet, să fim pe drumul Crucii ai lui Hristos următori!

Cristina Toma