Prietenul cel mai supărător

0
217

Prietenia

Prietenia dintre un om duhovnicesc și un om trupesc este doar un pic mai plăcută și mai trainică decât prietenia dintre-o oaie și-un lup.

Dacă ești un om duhovnicesc, nimeni nu-ț‏i poate fi prieten mai supărător decât omul căruia îi place cel mai mult să vorbească despre câștigarea bogăț‏iei și despre desfătările trupești.

Dacă ești un om bogat și-ț‏i place cel mai mult să vorbești despre bogă‏ție și despre desfătări trupești, nimeni nu-ț‏i poate fi prieten mai supărător decât omul duhovnicesc; il vei ura pe cel ce vorbește despre Dumnezeu și despre suflet.

Omul duhovnicesc niciodată, nici în timpul vieț‏ii și nici pe patul de moarte, nu va dori prietenia omului trupesc; el nici nu se va căi vreodată că n-a urmat sfaturile acestuia.

Iar omul trupesc va dori, dacă nu mai devreme, negreșit pe patul de moarte, prietenia omului duhovnicesc; pe patul morț‏ii, fără îndoială, se va pocăi că n-a urmat sfaturile acestuia.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei; “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009

Jurnal Spiritual