Puterea rugăciunii strămoșilor din satul Miron Costin

0
237

DUMINI~1Există numeroase locuri care păstrează rugăciunile strămoșilor noștri (mai elevați spiritual decât contemporanii). În acele locuri, făcând liniște în minte și suflet, încă mai poți auzi ruga slujitorilor de Dumnezeu pentru neam și țară, pentru păstrarea integrității Moldovei, pentru apărarea de cotropitorii din interiorul și exteriorul ei. Roadele rugăciunilor lor încă se văd în frumusețea copiilor din sat, în belșugul muncii și în pacea locurilor.

O zonă unde spiritualitatea benefică are rădăcini ce se pierd în negurile timpului se află și în comuna Trifești, județul Neamț. Aici se găsește Biserica ”Duminica Tuturor Sfinților”, din satul Miron Costin.

Este situată la 8 km de Roman (DJ 157), pe valea pârâului Românești (Ghirva) – însăși numele locurilor arată că este o zonă deosebită. Localitatea a mai fost cunoscută și sub numele de Brănișteni, derivat de la braniște – poiană.

Așezarea de răzeși se pare că este atestată printr-un hrisov al lui Roman Vodă, prin care răzeșilor li se stabileau corvezile – contribuțiile pentru întărirea cetății Romanului: câți răzeși trebuiau să facă de strajă, numărul de oameni înarmați pe care trebuiau să-l asigure în caz de război.

IstorieDUAA1A~1

Biserica este construită din piatră și cărămidă pe locul unei biserici mai vechi, în anul 1520. Are formă de navă, cu sânurile laterale scobite în grosimea zidurilor, iar în absida altarului s-au deschis două ferestre, caracteristică frecventă în cazul monumentelor din secolul al XVII-lea.

Monumentul a suferit mai multe prefaceri în decursul vremii. În secolul al XVIII-lea s-a adăugat turnul-clopotniță.

La sfârșitul veacului al XIX-lea s-au îndepărtat contraforturile și s-au înlocuit chenarele de piatră ale ferestrelor; în 1923 se înlocuiește vechea catapeteasmă și se pictează interiorul.

În peretele noului pridvor se mai păstrează pisania originară, care consemnează următoarele:

“Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, robul lui Dumnezeu Ieremia Vistiernic a făcut această biserică în numele Duminicii Tuturor Sfinților, în vremea blagocestivului și de Hristos iubitorului Domn Io Ștefan Voievod, în anul 7028 (1520), luna iunie 11 și când ocârmuia mitropolitul Kir Teoctist”.

Mergând în satul Miron Costin descoperim încă o ctitorie a Sfântului domnitor Ștefan cel Mare, cel  care a fost denumit de papa Sixtus al IV-lea „atletul lui Hristos”.

Locul de veci. Monumentul a fost folosit și ca necropolă a mai multor familii boierești. În afara mormintelor ctitoricești se află aici și piatra de mormânt pusă de hatmanul Velicico în 1685 pentru fratele său Vasile Costin.miron

La sfârșitul anului 1691, capul cronicarului Miron Costin a căzut la Roman, sub securea călăului din porunca lui Constantin Cantemir și trupul marelui cărturar a fost înhumat tot în această biserică, unde a rămas până în 1886, când osemintele au fost duse la Iași.

Legendele de la Trifești

Sunt multe povești despre locurile din preajma satului Miron Costin, precum cea despre gorganul de la Dealul Viei, unde se spune că ar fi înmormântați tătarii uciși într-o bătălie de Ștefan cel Mare. Alții afirmă că, de fapt, ar fi mult mai vechi, de pe vremea năvălirilor migratoare.

Sursa: Mesagerul Neamt

[fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here