Răscumpărătorul

0
186

Într-o piaţă de sclavi din Africa, era spre vânzare şi o tânără negresă, care-şi aştepta soarta foarte îngrijorată. Ultimul preţ îl oferise un negustor şi acesta se pregătea s-o ia cu el, dar un creştin milos, care era de faţă, oferi un preţ mai mare şi cumpărând-o, îi zise cu milă, dar fericit că o salvase: „Eşti liberă, du-te unde vrei” şi se depărtă de ea, văzându-şi de treburile lui.

Biata negresă nu-şi dădu imediat seama de ceea ce se întâmplase cu ea, până când cei din jurul ei îi spuseră: „Domnul acela te-a cumpărat şi ţi-a dăruit libertatea”.

Cu ţipete de bucurie, tânăra alergă după răscumpărătorul ei şi-i zise, căzându-i în genunchi: „Tu eşti răscumpărătorul meu şi vreau să-ţi slujesc de bună voie toată viaţa mea.”

Şi tu creştine, ai un Binefăcător, Care te-a răscumpărat din robia păcatului şi din osânda iadului. Lui îi datorezi totul. Cazi în genunchi înaintea Răscumpărătorului tău – Iisus Hristos – şi slujeşte-I Lui toată viaţa ta.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’, Editura Icona, Arad, 2016