Răspuns la rugăciune

0
107
Răspuns la rugăciune„Și S-a făcut Domnul scăpare sărmanului, ajutor la vreme de necaz”. (Psalmi 9,9)

Încotro să ne ducem, la vreme de necaz? Nu există om care să nu fi trecut printr-o mare suferință și, de aceea, întrebarea ne privește pe toți. Domnul și Învățătorul nostru, pe Care vrem să-L urmăm, ne-a arătat drumul către un „refugiu” la vreme de suferință. „Și-n luptă cu moartea fiind, cu mare stăruință se ruga” (Luca 22, 44). Apropiindu-ne cu mintea de Grădina Ghetsimani, să învățăm de la El o asemenea rugăciune. Sufletul îi era cuprins de o întristare de moarte și Se ruga Tatălui să treacă de la El acea suferință. El astepta un răspuns la rugaciune. Exemplul Mântuitorului ne dă dreptul să ne rugăm pentru ca Domnul să ne izbăvească de un necaz sau de o primejdie care stă să ne amenințe.

Dar rugăciunea Fiului lui Dumnezeu pornea din sentimentul unei desăvârșite supuneri față de voința Tatălui. „Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”  (Luca 22, 42). Adevărata rugăciune, cea bineplăcută lui Dunmnezeu, trebuie să fie făcută  numai în acest duh.

Nu știm ce este mai bine pentru noi. Nu știm ce folos ne poate aduce o suferință sau alta, de ce anume ne-am fi lipsit dacă ea ne-ar fi ocolit. De aceea, să spunem și noi: „Nu voia mea, ci voia Ta să se facă”!

Rugăciunea Mântuitorului n-a rămas fără răspuns.

El a primit întărire și ajutor. Deși paharul amărăciunii nu s-a îndepărtat de la El, deși a trebuit să-l bea până la ultima picătură, răspunsul l-a primit sub altă formă. Rugăciunea I-a dat tărie dumnezeiescului Pătimitor, I-a dat puterea de a lua asupra Sa o cruce grea, pe care a dus-o până la capăt. Nu este acesta cel mai bun răspuns la orice suferință?

De trei ori S-a retras Mântuitorul în adâncul Grădinii Ghetsimani, și de fiecare dată întristarea de moarte scădea și în cele din urmă lupta Sa a luat sfârșit. A ieșit biruitor, lumea întreagă s-a sălășluit în sufletul Său.

Domnul nu lasă nicio rugăciune fără răspuns. Răspunsul vine fie direct, dându-ne ce am cerut, fie se exprimă prin posibilitatea de a ne supune cu bucurie voinței lui Dumnezeu. Retrăgându-ne pentru rugăciune, vom afla întotdeauna liniște și pace. În singurătate va veni la noi îngerul Domnului, care ne va da tărie, când vom fi cuprinși de întristare de moarte. Vom căpăta puterea de a îndura orice încercare.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here