Recomandare de lectură: Biblia pentru copii 

0
274

biblia-pentru-copiiDragi copii, aţi deschis acum o carte minunată – o Carte Sfântă. Această Carte ne povesteşte despre Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos Care a venit în lume să mântuiască oamenii de păcat şi de moarte.

Istoria vieţii pământeşti a Mântuitorului a fost scrisă de ucenicii Săi în Car­tea numită Sfânta Evanghelie, care în traducere din greacă înseamnă „Vestea cea bună”. Este „bună” pentru că ne deschide porţile împărăţiei Cereşti şi mai ales, ne comunică învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos.

Sfânta Evanghelie este o carte necesară şi importantă, este o carte cu literă mare. Prin cei patru autori ai Cărţii, Sfinţii Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi loan, ni se adresea­ză însuşi Dumnezeu.

Lecturând Cartea veţi afla despre evenimentele care s-au desfăşurat cu 2000 de ani în urmă. Această Carte nu este doar istorică. Cuvântul evanghelic este veşnic viu, pentru că odată cu venirea Mântuitorului, viaţa întregii omeniri s-a schimbat radical. Oamenilor le-a fost descoperit Adevărul Dumnezeiesc.

Domnul ne-a che­mat la pocăinţă, la credinţă adevărată, la împlinirea principalelor porunci evan­ghelice – iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Omenirea s-a pomenit în faţa unei dileme: să trăiască în cuvioşie după poruncile lui Hristos, slujind binelui şi să-şi mântuiască sufletul sau să slujească răului şi să piară. De atunci această liberă alegere trebuie s-o facă fiecare om. Domnul nu impune pe nimeni sâ-L iu­bească, ci vrea să fie iubit sincer, conştient şi liber.

Dragii mei copilaşi, să aveţi întotdeauna Evanghelia în sufletele voastre! Citiţi-o şi recitiţi-o, luaţi sfaturi şi învăţaţi din Ea. Sfânta Scriptură conţine înţelepciunea Dum­nezeiască. Cuvântul lui Dumnezeu încălzeşte inima creştinului şi o îndrumeazâ spre o viaţă cuvioasă. Evanghelia să vă fie o oglindă pentru sufletele voastre. Analizaţi-vă la sfârşitul zilei toate faptele voastre, toate gândurile şi sentimentele şi întrebaţi-vă: oare aşa a învăţat Domnul să fac? Sunt oare demn a mă numi fiul Lui?

Aşadar, împliniţi potruncile evanghelice, păstraţi-vă curăţenia sufletelor voastre şi credinţa Ortodoxă şi atunci faptele voastre vor fi binecuvântate!

DORIMEDONT, Episcop de Edineţ şi Briceni

biblia-pentru-copii3

Biblia pentru copii -editată cu binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove