RECOMANDARE DE LECTURĂ: “Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3

0
154

Cu harul şi binecuvântarea Bunului Dumnezeu, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan, se oferă marelui public şi în special preoţilor şi credincioşilor ortodocşi, cel de al treilea volum “Ne vorbeşte Părintele Cleopa”.

Crescând în duh de sihăstrie, înzestrat cu inteligenţă şi memorie iluminată de Duhul Sfânt, Părintele Cleopa constituie un izvor care, mai bine de jumătate de veac, a adăpat sufletele însetate după Dumnezeu, cu slovele Sfintei Scripturi, cu învăţături şi scrierile Sfinţilor Părinţi, cu sfaturi şi îndemnuri părinteşti, fiind cel mai mare duhovnic al timpului nostru, care, asemenea unei pietre preţioase, străluceşte în cununa de glorie a Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Cleopa a păşit, a îngenunchiat, s-a rugat şi a sărutat urmele paşilor Mântuitorului de la Locurile Sfinte; s-a desăfârşit în duhovnicie şi în viaţa de sihăstrie, culegând cele mai frumoase flori ale spiritualităţii şi trăirii ortodoxe de pe Muntele Athos; a dialogat şi oferit sfaturi duhovniceşti, ierarhilor şi preoţilor, marilor teologi ortodoşi şi celor ce aparţineau diferitelor culte, pelerinilor din toate colţurile lumii şi, mai ales, mulţimilor de credincioşi adunaţi şi zi de zi de pe toate plaiurile pământului nostru românesc, la Mănăstirea Sihăstria.

Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie are un orizont larg şi variat de cunoştinţe, aşa cum sunt reflectate în acest volum în care tratează teme dogmatice: despre credinţă şi dragostea de Dumnezeu, despre cinstirea Maicii Domnului şi succesiunea apostolică.

Ca mare duhovnic, Cuvioşia Sa oferă cititorilor sfaturi şi istorioare diferite, precum şi îndrumări privind postul şi spovedania.

Autorul este un iscusit apologet şi un mare luptător pentru apărarea credinţei ortodoxe, fapt consemnat în această lucrare prin dialogul purtat cu adepţi ai sectei „Martorii lui Iehova”, cu cei ai cultului penticostal şi ai diferitelor culte neoprotestante, reliefând cu competenţă şi autoritate diferenţele dintre învăţătura Bisericii Ortodoxe şi cea Romano-Catolică. Încoronarea acestei lucrări o constituie îndrumarea de modul cum trebuie să citim şi să interpretăm Sfânta Scriptură, izvor al revelaţiei dumnezeieşti.

Cititorii adresează prin noi un cuvânt de mulţumire şi aleasă recunoştinţă atât autorului, cât şi ostenitului în persoana Prea Cuviosului Arhimandrit Ioachimie Bălan, care a strâns aceste comori în dialog cu octogenarul Părinte Cleopa în cele trei volume, le-a sintetizat şi s-a îngrijit de tipărirea lor, oferind marelui public acest tezaur al spiritualităţii şi trăirii noastre ortodoxe.

Binecuvântăm cu arhierească binecuvântare atât autorii, cât şi cititorii acestei lucrări. 

 

20 iulie 1996, IOACHIM, EPISCOP AL EPARHIEI HUŞILOR