RECOMANDARE DE LECTURĂ: “Leacuri pentru frământările omului contemporan”, Părintele Arsenie Papacioc

0
188

Îndemnurile duhovnicilor izvorâte din darul deosebirii sunt întotdeauna cele potrivite, cele care ne rezolvă problemele, cele care nu sunt numai cuvânt, ci şi leac, balsam care vindecă, transformă, schimbă şi aşa-l consacră pe duhovnicul pe care nici o altă decizie nu-l consacră ca atare. Astfel în mod firesc cuvintele Părintelui Arsenie Papacioc pot fi numite leacuri pentru frământările omului contemporan.

Sfântul Iustin Popovici descria darul deosebirii astfel: „Este extrem de greu să te orientezi asupra duhurilor, căci deosebirea duhurilor este deopotrivă darul Sfântului Duh şi lucrarea omului – şi aceasta este o întreagă ştiinţă. Duhul Sfânt este Cel ce dă omului darul «deosebirii duhurilor» (I Cor. 12,10), şi îl dă prin credinţă şi prin toate celelalte virtuţi care împreună alcătuiesc o neîmpărţită lucrare [făptuire] evanghelică; această lucrare este, întru totul, deopotrivă a harului dumnezeiesc şi a liberei străduinţe a omului. Trebuie timp ca omul să se obişnuiască şi să lucreze întru deosebirea duhurilor: aceasta se dobândeşte treptat, şi doar cei desăvârşiţi primesc darul de a discerne duhurile, darul de a se orienta cu toată limpezimea, de a recunoaşte şi de a observa cu toată claritatea binele şi răul în esenţa lor”.

Părintele Zaharia Zaharou sublinia importanţa capitală a receptivităţii noastre faţă de învăţătura transmisă de aceşti Părinţi duhovniceşti: „fără încrederea în Bătrânii noştri şi fără credincioşia faţă de ei, nu vom izbuti să ne unim deplin cu Trupul lui Hristos, iar strâmba noastră înţelegere trupească nu ne va fi de nici un folos. De cele mai multe ori, nepăsarea faţă de Duhul Sfânt este cea care ne împiedică să sporim în viaţa duhovniceacă şi să păstrăm Tradiţia”.

De asemenea, Părintele Sofronie Saharov amintea în acest sens al cinstirii şi recunoştinţei faţă de Părinţii duhovniceşti: „Vai celor ce resping vechile predanii ce cuprind experienţele pozitive ale Părinţilor şi ale Maicilor privind aflarea Sfântului Duh! Tot ceea ce a fost vreodată prin lucrarea harului ţine de veşnicia lui Dumnezeu şi nu se împuţinează cu vremea. Lepădând cuprinsul duhovnicesc al Tradiţiei noi încălcăm porunca: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta» (Matei 15,4). Celui mândru nimeni nu-i poate fi Părinte duhovnicesc. Cel mândru, care dispreţuieşte pe Bătrâni, acela bineînţeles că nu va afla un Stareţ, un Părinte duhovnicesc. Şi oricât i-ar citi pe Cuv. Isaac Şirul, Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama- tot nu va cunoaşte ceea ce se dă prin ascultare…

Bineînţeles, citiţi cărţile, primiţi învăţătură! Dar cea mai mare lucrare în creştinism este a se da voii lui Dumnezeu prin ascultare. Atunci Domnul vă va da ceea ce nu cunoaşte nici o academie – rugăciunea curată. R. zicea că «mai bine este să fii prost decât să ai dureri de cap». Eu nu sunt de acord cu el. Nu este durere mai mare decât să fii prost, cu toate că nici un prost nu recunoaşte acest lucru. Ce este şi mai rău este că majoritatea oamenilor simt nemulţumiţi de soarta lor, dar este extraordinar de greu să găseşti un om care să fie nemulţumit de mintea sa. Toţi vorbesc cu încredere în adevărul lor!

Cel mai des răspuns este «nu» la gândul, la interpelarea altuia. Omul bolnav psihic nu este în stare să sesizeze gândirea sau voinţa unei alte persoane. Prin urmare, absenţa dispoziţiei ascultării la un om e indiciul cel mai sigur al maladiei sale psihice. Astfel cel ascultător, deschis se îmbogăţeşte cu experienţă, se înalţă treptat din putere în putere, se învaţă din toate să dobândească folos.

Iscoditorul însă, cel înclinat a se sminti, cel neîncrezător, mai cu seamă cel mândru, nici de la proroc nu se va folosi, şi la făcătorul de minuni nimic nu va întrezări, şi va rămâne defăimat până în sfârşit. Oamenii au ajuns atât de complicaţi psihologic, încât fiecare persoană a devenit un încâlcit nod de contradicţii”.

Fie ca şi lectura acestei antologii să aducă o contribuţie pentru lămurirea şi echlilibrul duhovnicesc al sufletelor noastre care se confruntă cu diverse probleme contemporane!

“Leacuri pentru frământările omului contemporan”, Părintele Arsenie Papacioc – Ieromonah Benedict Stancu. – Constanţa: Editura Elena, 2016