Reglarea emoțiilor promovează creșterea emoțională și intelectuală

0
510

creierEmoţiile şi sentimentele

 Emoţiile- Capacitatea de a fi deschis, de a accepta atât sentimentele neplăcute, cât și pe cele plăcute;
Capacitatea de a utiliza sau de a se elibera de o emoție, după voință, în funcție de utilitatea sau de importanța ei;

Capacitatea de a monitoriza emoțiile în raport cu sine sau cu ceilalți astfel încât subiectul să poată recunoaște cât sunt aceștia de preciși, tipici, influențabili sau rezonabili;

Conştiinţa emoţională şi empatia

Capacitatea de a manipula atât emoţia proprie, cât și pe cea a celorlalți prin moderarea emoţiilor negative și sublinierea (evidențierea) celor plăcute, fără a reprima sau a exagera informația pe care o conțin.

Jeanne Segal (1999) a pus în evidență patru componente ale inteligenței emoționale, și anume: conștiința emoțională, acceptarea, conștiința emoțională activă și empatia.

Prima componentă vizează trăirea în mod autentic a tuturor emoțiilor care ne încearcă, lăsând deoparte deprinderile intelectuale prin intermediul cărăra avem tendința să gândim emoțiile.

Pentru a dezvolta autocontrolul emoțiilor, se recomandă exerciții specifice de conștientizare a senzațiilor corporale și a emoţiilor.

Cea de-a doua componentă presupune acceptarea emoțiilor conștientizate, adică asumarea responsabilității propriilor trăiri afective.

Aceasta nu înseamnă resemnare și pasivitate față de emoții, ci deschidere atât față de cele plăcute, cât și față de cele neplăcute.

Conștientizarea emoțională activă înseamnă să trăiești experiența prezentă și nu ceea ce ai simțit în trecut. Această componentă presupune conștientizarea a tot ceea ce simți, a cauzelor emoțiilor, a realității și a situației în care te afli, pentru a putea fi echilibrat, a gândi limpede și de a nu fi influențat de emoțiile trecute.

Empatia se referă la abilitatea de a ne raporta la sentimentele și nevoile celorlalți, fără a renunța la propria experiență emoțională.

Empatia presupune înțelegerea celuilalt, participarea la problemele sale emoționale, fără a te implica în rezolvarea acestora.

Formarea inteligenței emoționale este într-o mare măsură tributară unor obișnuințe/automatisme învățate, având la bază modele emoționale în familie sau în mediul școlar.

Inteligența academică, noțiune care se raportează la modele ale cunoașterii științifice, este mai flexibilă, mai independentă de contextele concrete în care se construiește.

Totuși, este de remarcat cu atât flexibilitatea naturală, inteligența emoțională, cât și inteligența generală sau tradițională au un caracter adaptativ, asigurând supraviețuirea persoanei.

Creativitatea și inteligența emoțională, Mihaela Roco

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here