Rezervația Naturală Lunca Siretului

0
830

CascadaPutnei

Județul Vrancea este așezat în zona de S-E a țării, la curbura Carpaților Orientali, reprezentând o zonă de legătură dintre cele trei provincii istorice: Moldova, Țara Românească și Transilvania.

Lunca Siretului din judeţul Vrancea se află pe lista rezervațiilor protejate de pe teritoriul României. Alcătuită din suprafețe împădurite, respectiv Padurea Neagra și Pădurea Dumbrăvița, rezervaţia este situată în amonte de confluența râurilor Putna şi Siret, având o faună deosebită. Este de remarcat că zona reprezintă loc de refugiu pentru păsări pe tot parcursul anului, dar mai ales în timpul perioadelor de migrație. Relieful rezervației Lunca Siretului este format din terase aluvionare joase, în medie de 40 de metri, microdepresiuni cu apă stătătoare, din care unele au fost brațe ale Siretului, rezultate din deplasarea albiei râului spre est.

Trupul Pădurea Neagră este amplasat în nordul localității Rădulești, fiind înconjurat de terenuri arabile. Pădurea Dumbrăvița este traversată de râul Putna în nord , fiind şi zona pe unde trece șoseaua care leagă Focșani de Galați.

raul putnaDacă tot ați ajuns în regiune, nu puteți rata ariile protejate ce se află în vecinătate. Una din acestea este Rezervația Căldările Zăbalei, fiind situată în sectorul superior al cursului Zăbalei, în zona de confluență cu pârâul Zarna. Zona este specială prin aspectul deosebit al albiei, cu roci ce au fost sculptate de râu, cât şi datorită elementelor valoroase de faună și floră. Numele de „căldări” vine de la sculpturile în pachetele de gresii masive de pe albia pârâului.

Lunca-Siretului-

Alt loc ce merită vizitat este Rezervația naturală vrânceană Pădurea Verdele, amplasată pe cursul superior al râului Zăbala, în zona de confluență cu Pârâul Mișina. Specific rezervației este puternica fragmentare a reliefului, fapt ce duce la accentuarea frumuseții Cheilor Narujei și la formarea unei zone extrem de valoroase din punct de vedere științific și estetic. Rezervația se suprapune peste sectorul inferior al Cheilor Narujei. Aria protejată cuprinde Culmea Muntișoarele, cu o înălțime de 1395 de metri, Culmea Buhaiului, coborâtă în chei, Culmea Mișina și Culmea Verdele.

Sursa Evenimentul de Iasi