Rugăciune către Cuvioasa Parascheva alcătuită de Patriarhul Eftimie al Târnovei

0
501

icoana_hram
O, Cuvioasă Maică şi întru tot frumoasă Paraschevo, caută şi spre noi de Sus cu milostivire, că acum nu ca în oglindă şi în ghicitură Îl vezi pe Hristos, pe Cela pe Care L-ai dorit, ci faţă către faţă dimpreună grăieşti cu Dânsul.

Roagă-te, dar, pentru împăcarea lumii şi pe noi, pe toţi, nevătămaţi şi nebântuiţi ne păzeşte, că spre tine nădejdea avându-o, ne încredinţăm rugăciunilor tale. Apără-ne cu sfinţitele tale mijlociri, zile paşnice dăruieşte-ne şi pe toţi cei care ne închinăm ţie, îngrădeşte-ne nebântuiţi cu puterea cea dată ţie de Mântuitorul Hristos.

Fă-ne şi pe noi mai presus de sminteala vrăjmaşului, iar păstorilor noştri sufleteşti mijloceşte-le ca, bine păscând turma ce le e încredinţată, să ne călăuzească la păşunile cereşti şi în curţile cele de Sus, unde este glasul celor care pururea prăznuiesc.

Fie ca, prin sfinţitele-ţi rugăciuni, dimpreună cu tine să ne sălăşluim şi de bunătăţile cele veşnice să ne îndulcim, cu Darul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava şi stăpânirea, dimpreună cu Cel Fără de început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

“Sfânta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaşte la Iaşi” – Editura Sophia, București 2009. Carte tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului