Rugăciune către Maica Domnului – pentru împăcarea celor învrăjbiţi

0
346

O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare primeşte suspinele noastre mult îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Tău, că eşti solire caldă la Bunul Dumnezeu.

O, Maică Prealăudată, Care Te-ai istovit de amărăciune stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului Tău, ascultă suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, de boli şi de moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduim la nespusa Ta milostivire.

Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne facem duşmani, iar pe cei pe care-i avem Te rugăm iartă-i şi domoleşte-le îndârjirea, că şi noi îi iertăm şi ne rugăm pentru binele şi luminarea lor şi a familiilor lor.

Tu Maică, îndrăznire având către Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale, ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi Sfinţii să-I cântăm Slavă Lui Dumnezeu Cel în Treime Sfântă Slăvit acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale! Amin!