Rugăciune în Dumnica Floriilor

0
1161

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Cel ce eşti întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, care în zilele venirii Tale în trup ai binevoit pentru a noastră mântuire a şedea pe mânzul asinei şi ai primit binecuvântarea pruncilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului, mai înainte cu şase zile de patima cea de bunăvoie, ca să mântuieşti lumea prin Cruce, prin îngroparea şi Învierea Ta!

Şi precum atunci oamenii, care şedeau în întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copaci şi stâlpări de finic Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David, mărturisindu-Te, aşa şi pe noi, care acum în această zi de înainte prăznuire, purtând în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte.

Şi precum acele popoare şi copiii Ţi-au adus Osana, învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim în psalmi şi cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi buze neîntinate, în aceste zile ale patimilor Tale şi să dobândim, fără de osândă, a ne împărtăşi de bucuria Sfintei Învierii Tale şi să cântăm şi să proslăvim Dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi purnrea şi în vecii, vecilor.
Amin.