Rugăciune pentru minunata dumnezeiasca lumină

0
119

curcubeu noapteaAjută-mi mie, puterea ce mă ușurezi pe mine! Sprijinește-mă pe mine, puterea ce mă ții pe mine! Vino, lumina prin care văd! Arată-Te mie și voi fi viu.

O, lumină pe care Tobie o vedea când calea vieții îl învăța pe fiul său, ochii închiși fiindu-i! Lumină pe care dinlăuntru o vedea Isaac, când din afară cu ochii întunecați mai înainte spunea fiului său cele ce aveau să fie! Lumină nevăzută, care este adânc văzut a toată inima omenească! Lumină pe care Iacov o vedea, când pe fiii săi afară îi sfătuia, precum dinlăuntru îl învățai Tu. Iată întuneric era desupra adâncului inimii mele. Tu ești adevărul, o, Cuvinte, prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-a făcut (In. 1, 3); Cuvinte Cel mai înainte de toate, decât care mai înainte nimic nu este; Cuvinte care toate le zidești, fără de care toate nimic sunt; Cuvinte care ai zis întru început: „Facă-se lumină. Și s-a făcut lumină” (Fac. 1, 3), zi și acum: „Facă-se lumină!” și va fi lumină și voi vedea lumina și voi cunoaște tot ce nu este lumină. Că fără de Tine, întuneric îmi este lumina, și lumina ca un întuneric îmi zace înainte. Și fără de lumina Ta nu este adevăr, nu este deslușire, este tulburare, este necunoștință. Nu este acum știință, este orbire; nu este cale, este necale; nu este viață, este moarte. Iată Doamne, pentru că nu este lumină, este moarte. Că nimic nu este moartea, căci printr-însa către nimic ne silim, când și noi prin păcat nu ne temem, nimic bun lucrând.

Și cu dreptate, Doamne, cele vrednice de cele lucrate luăm, când către nimic ajungem, cu trecerea apelor; că fără de Tine nimic nu s-a făcut. Și noi, drept aceea, când facem nimic, ne-am făcut nimic, pentru că este fără de Tine, prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut.

O, Doamne! O, Cuvinte al lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut (In. 1, 3) fără de care nimic nu s-a făcut! Vai mie, ticălosului, celui ce de atâtea ori m-am orbit, că Tu ești lumină și eu fără de Tine de atâtea ori m-am rănit; că Tu ești mântuirea și eu fără de Tine de atâtea ori m-am înnebunit; că Tu ești adevăr și eu fără de Tine de atâtea ori m-am rătăcit; că Tu ești cale și eu fără de Tine de atâtea ori am murit; că Tu ești viață și eu fără de Tine de atâtea ori întru nimic am ajuns; că Tu ești cuvânt prin care toate s-au făcut și eu fără de Tine, fără de care nimic nu s-a făcut!

O, Doamne Cuvântule! O, Cuvântule al lui Dumnezeu, care ești lumină și prin care s-a făcut lumina (In. 1, 3), care ești Cale, Adevăr și Viață, întru care nu este întuneric al rătăcirii, nici deșertăciune, nici moarte! Lumină fără de care este întuneric! Cale fără de care este rătăcire! Adevăr fără de care este deșertăciune. Viață fără de care este moarte. Zi Cuvântule, zi Doamne: „Facă-se lumină!” (Fac. 1, 3), ca să văd lumina și să fug de întuneric. Să văd calea și să păzesc călătoria la cele de sus. Să văd adevărul și să fug de deșertăciune. Să văd viața și să fug de moarte.

Doamne, luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? (Ps. 26, 1) Doamne al meu, pe cine voi lăuda? Dumnezeul meu, pe cine voi cinsti? Părinte al meu, pe cine voi iubi? Mire al meu, cum pe Tine Te voi păzi? Luminează, lumină orbului Tău, celui ce șade întru întuneric și în umbra morții și picioarele lui le îndreptează la calea păcii, prin care voi intra în locul cortului celui minunat, până la casa lui Dumnezeu, în glasul bucuriei și al mărturisirii celei adevărate (Ps. 41, 4). Mărturisirea este calea prin care la Tine voi intra; prin care voi ieși din rătăcire și către Tine, Cale mă voi întoarce.

Sfântul Nicodim Aghioritul, Apanthisma

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here