Rugăciune către Sfântul Nicolae

0
230

Sfântul Ierarh NicolaeSfântul Ierarh Nicolae este sărbătorit de creștini în 6 decembrie. Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi sfinţi ai creştinătăţii. Iată o scurtă rugăciune de folos sufletului către Sfântul Ierarh Nicolae.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea. Și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești; de cutremur; de venirea altor neamuri; de robie și de războiul cel dintre noi; de foamete; de potop; de sabie; de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor. Și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.

Citește despre rugăciuni de folos sufletului la rubrica Spiritualitate.