Rugăciune sobornicească închinată Sfintei Parascheva

0
221

rugaciunea-catre-sfanta-parascheva

Cu umilinţă şi cu evlavie ne plecăm astăzi genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel Care te-a mărit pe tine, Sfântă Preacuvioasă Maica noastră Parascheva; şi smerit prinos de laudă şi mulţumită îi aducem, pentru că te-a dăruit nouă fierbinte rugătoare şi puternică ocrotitoare în Ceruri.

Căci tu, din tinereţile tale, pentru iubirea de Hristos ai lăsat şi pe părinţi, şi bogăţia, şi dulceţile cele trecătoare ale lumii; şi cu multă postire, cu neîncetată priveghere, cu lacrimi şi cu pustniceşti nevoinţe slăbindu-ţi trupul cel firav, sufletul ţi-ai întărit; şi aşa, luându-ţi Crucea, ai urmat lui Hristos, cu pilda vieţuirii tale învăţându-ne să nu purtăm grijă de trupul cel trecător, ci de sufletul cel nepieritor.

Ca fecioarele cele înţelepte, cu untdelemnul faptelor bune ţi-ai umplut din belşug candela sufletului tău şi pe Mirele cel ceresc întru trezvie L-ai întâmpinat. Pentru aceea, în cămara Lui de nuntă cu vrednicie ai intrat, îndulcindu-te neîncetat cu vederea de aproape a feţei Lui; iar nouă pe pământ ai binevoit a ne descoperi prin vis şi a ne trimite ca pe un dar ceresc cinstitele tale moaşte, care aduse fiind pe pământul nostru, prin râvna evlaviosului Voievod Vasile, s-au făcut acoperământ ţării acesteia şi izvor nesecat al tămăduirii tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi nădejde.

Şi întinzându-se vestea vredniciilor şi a minunilor tale peste tot pământul ţării noastre, cu dragoste şi cu bucurie te cinstesc pe tine binecredincioşii români de pretutindeni. Drept aceea, şi noi acum cu mulţumită te lăudăm pe tine, Preacuvioasă Maică Parascheva, lauda Epivatului şi ocrotirea cea bună a Moldovei.

Şi, sărutând cu evlavie cinstitele tale moaşte, te rugăm să mijloceşti pentru noi înaintea feţei Ziditorului a toate, ca să ocrotească şi de acum înainte cetatea aceasta, Moldova şi toată ţara românească, izbăvindu-o de tot răul. Pre toţi cei ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă la ajutorul tău, să-i păzească în pace, sănătate trupului şi sufletului să le dăruiască şi, întru toate, bună sporire.

Credinţa cea dreaptă să o întărească, tulburările eresului şi ale dezbinării dintre fraţi să le strice cu puterea Preasfântului Său Duh, războaiele să le depărteze şi pacea a toată lumea desăvârşit să o întemeieze.

Şi aşa, urmând pilda vieţuirii tale, Preacuvioasă Maică, şi avându-te pe tine neîncetată mângâiere întru necazuri şi întărire în nădejde, să ajungem toţi la limanul cel mult dorit al mântuirii şi să lăudăm până la suflarea noastră cea mai de pe urmă pururea cinstită pomenirea ta, strigând lui Dumnezeu: „Slavă Ţie, Doamne, Cel Ce eşti mare şi minunat întru Sfinţi, în vecii vecilor”. Amin.

“Sfânta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaşte la Iaşi” – Editura Sophia, București 2009. Carte tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului