Valoarea rugăciunii este inestimabilă

0
189

Rugăciunea

Rugăciunea este respiraţia sufletului nostru nemu­ritor, este viaţa sufletului nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aşa cum trupul fără suflet este mort, în acelaşi fel şi sufletul este mort şi nenorocit şi rău miro­sitor atunci când nu se roagă şi nu este în comuniune cu Creatorul lui. Iar fără rugăciune, spune acelaşi mare Sfânt Părinte, „nu putem avea parte de nimic bun, mântu­itor”, adică nu putem să reuşim nimic ziditor în viaţa noastră.

Omul care nu simte nevoia să se roage şi nu se roagă este mort duhovniceşte şi neputincios a face vreun bine. Inima lui se împietreşte şi este neroditoare. Iar sufletul lui este stăpânit de dorinţe rele şi vătămătoare, cade uşor pradă satanei. În vreme ce acela care se roagă are harul lui Dumnezeu în el, slăbeşte puterea răului asupra lui. Satana se îndepărtează de el. Voinţa lui se întăreşte spre bine. Sufletul lui se umple de sentimente nobile, şi min­tea lui este hrănită de gânduri bune şi sfinte.

Prin rugăciune, omul capătă aripi, zboară sus spre cer şi primeşte puteri şi dispoziţie bună pentru lupta lui duhovnicească.

Omul neputincios se uneşte cu Dum­nezeu Cel Preaputemic, făptura se uneşte cu Creatorul său, păcătosul se întâlneşte cu Sfântul Sfinţilor. Rugă­ciunea ne odihneşte inima, ne linişteşte duhul, ne îm­pacă sufletul, ne calmează înlăuntru.

Nu există cuvinte omeneşti care să poată să descrie îndeajuns de bine valoarea rugăciunii. Numai inima ru­gătoare înţelege valoarea ei. De aceea, numai când ne vom împărtăşi de taina rugăciunii, vom înţelege dul­ceaţa ei. Când ne vom ruga cum trebuie, vom dobândi experienţa valorii ei inestimabile.

Rugăciunea se trăieşte, nu se descrie.

Celebrul medic englez Andrei Klark, director al Colegiului Regal al medicilor din Londra, om al ru­găciunii, spunea următoarele din experienţa sa perso­nală: „Spun unii că rugăciunea nu are nicio valoare; însă rugăciunea este mai puternică decât medicina, este fun­damentul şi piatra unghiulară a iubirii. Rugăciunea este atotputernică”.

Un alt medic vestit, om al rugăciunii, scria: „Rugă­ciunea literalmente transformă puterile duhovniceşti şi trupeşti ale oamenilor. Ea creează armonia funcţiilor neu­rologice şi morale. Rugăciunea dezvoltă capacitatea de a înfrunta cu eroism sărăcia, calomnia, grijile, tristeţea, bolile, moartea”.

Şi Alexis Carrel, doctor în medicină şi deţinător al Premiului Nobel, spune că „rugăciunea este cea mai pu­ternică formă a energiei creatoare”.

Ce spui, prietene cititor?

Tu ai experienţa acestei va­lori inestimabile şi a folosului rugăciunii? Dacă nu, încearc-o din clipa aceasta şi te vei convinge pe deplin de marea ei valoare.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017