Să avem încredere în Cel ce ține în mâna Sa viitorul

0
92

18 mai: Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi cei împreună cu dânşii
Fapte 12, 25-13; In 8, 51-59

Petru, Dionisie şi cei împreună cu dânşii au suferit moarte mucenicească pentru Hristos în veacul al doilea

Să avem încredere în Cel ce ține în mâna Sa viitorul

Se spune că doi oameni au căzut într-un râu, mai sus de o cascadă ce curgea cu mare zgomot.

Unul dintre ei s-a prins de o frânghie aruncată de oamenii de pe mal. Celălalt s-a agăţat, ca să-şi scape viaţa de un buştean greu ce plutea pe apă. Amândoi se agăţaseră de ceva, dar numai cel ce s-a ţinut tare de frânghie a fost salvat.

Credinţa ne ţine strâns legaţi de Hristos, Mântuitorul lumii; ne agaţă de El, fiind­că nu este mântuire în nimeni altcineva.

Credinţa este nunta Mirelui Hristos cu mireasa, care este sufletul meu.

Credinţa este mânerul de care apuc puterea lui Dumnezeu şi o aşez peste slăbi­ciunea mea.

Credinţa înseamnă să-ţi aduci aminte, când te simţi cu totul nevrednic, că tu eşti cel pentru care El Şi-a dat pe Unul-Născut Fiul Său.

Credinţa este încredinţarea că Dumnezeu are o rânduială pentru binele tău în via­ţă, chiar dacă lucrurile par să-ţi fie potrivnice.

Credinţa înseamnă să crezi că Dumnezeu te iubeşte şi lucrează pentru binele tău chiar când spune „nu” rugăciunii tale.

Credinţa înseamnă să nu-ţi faci griji pentru viitor, fiindcă ai încredere în Cel ce ţine în mâna Sa viitorul.

Troparul Mucenicilor

Mucenicii Tăi, Doamne, Petru, Dionisie şi cei împreună cu dânşii, întru nevoin- ţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe muncitori au surpat; zdrobit-au şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc,  Anthony M. Coniaris