Să înaintăm cu răbdare

0
116

rabdareSă alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, Începătorul și Plinitorul credinței. (Evrei 12, 1-2)

Suntem chemați să mergem fără abatere pe calea arătată nouă de către Domnul. Adeseori începem bine, pornim la drum cu însuflețire și facem cu bine câțiva pași – însă nu-i de ajuns. Odată ce am hotărât să-L urmăm pe Domnul, trebuie neapărat să ne continuăm drumul cu aceeași râvnă cu care l-am început. Adeseori se spune că în orice întreprindere cel mai greu este primul pas. Fără îndoială, acesta cere de la noi multă hotărâre, care nu ne vine întotdeauna cu ușurință, dar poate că este și mai greu, și mai necesar, să avem răbdare statornică de-a lungul întregii căi.

Primăvara devreme, copacii se acoperă de muguri, din aceștia apar frunze, se zămislesc florile care făgăduiesc roadă, dar nu toți mugurii ajung la înflorirea deplină. Nici bunele noastre intenții n-ating întotdeauna dezvoltarea deplină, nu sunt duse întotdeauna până la capăt. Să ținem minte că trebuie să înaintăm zi de zi și ceas de ceas, mânați de nădejdea neclintită în Dumnezeiescul nostru Îndrumător, de la Care nu trebuie să ne abatem niciodată privirile și speranțele.

Să privim mereu spre El, cu deplină încredere că El va săvârși pentru noi tot ce nu avem putere să facem; noi doar să ne continuăm calea cu răbdare, fără să ne descurajăm, fără să ne abatem, în pofida tuturor piedicilor.

Când privim din depărtare o navă plutind pe mare, n-avem cum să vedem cine o conduce, dar faptul că își urmează drumul așa cum trebuie arată că nu plutește de la sine, ci o conduce o mână puternică, iscusită. Și viața noastră, dacă își va urma cugetarea cu statornicie și cu răbdare, cu lepădare de sine, năzuind doar către patria cerească, va deveni limpede că în noi lucrează nevăzut puterea lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu sălășluiește în noi și ne conduce pas cu pas în această arenă de încercări pe care ni s-a dat să o străbatem.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here