Să ne împodobim mintea cu gânduri mai presus de lume

1
171

lumePentru noi ca ortodocşi întâlnirea cu Dumnezeu se face în cadrul sfintelor slujbe. Noi n-am învăţat despre Domnul Hristos studiind, chiar dacă după aceea am şi studiat Evanghelia şi putem şi să studiem Evanghelia. Sfânta noastră Biserică are şcoli teologice unde se studiază Evanghelia, unde se fac studii de aprofundare, de adâncire, studii de comparaţie. Dar important pentru noi este trăirea Evangheliei, întruparea Evangheliei în slujbele Bisericii noastre, slujbele Bisericii noastre fiind cuprinzătoare ale Evangheliei în înţelesul că ne şi prezintă părţi din Evanghelie dar şi în înţelesul că ne pune în faţă adevărurile de credinţă, făcându-ne pe noi să stăm în faţa evenimentelor prin sărbătorirea lor şi prin faptul că în cadrul sfintelor slujbe noi învăţăm despre evenimentele prezentate în Sfânta Evanghelie care sunt prezentate prin tâlcuirea lor şi ni se dă posibilitatea să stăm în faţa acelor evenimente cu viaţa noastră, cu gândirea noastră, cu simţirea noastră. Prin urmare Evanghelia înţeleasă în felul acesta este Hristos în mijlocul nostru.

Sunt creştini care se bazează întâi pe Evanghelie şi după aceea încearcă să interpreteze şi interpretează şi greşit, pentru că să ştiţi că Scriptura trebuie interpretată, trebuie tălmăcită. Noi, ca să înţelegem Scriptura, trebuie să ştim anumite lucruri şi să ne raportăm la ea. Şi toţi creştinii folosesc aceeaşi Scriptură, acelaşi Nou Testament, şi cu toate acestea sunt atâtea diferenţe între creştini pe motivul că Scriptura se interpretează iar ceea ce diferenţiază pe credincioşii creştini este interpretarea Evangheliei. De aceea noi nu ne ţinem de Evanghelia în sine ci ne ţinem de Evanghelia interpretată de sfânta noastră Biserică şi întrupată în sfintele slujbe.

În seara aceasta vom vorbi despre Evanghelie ca izvor de nădejde şi de bucurie ţinând seama de Evanghelia cea una, deci de propovăduirea creştină prezentată nouă – prezentată şi nouă, pentru că cei care au scris Evangheliile nu s-au gândit la noi, nu s-au gândit că vor scrie nişte cărţi care vor rămâne în Biserica creştină şi vor avea circulaţie, ci ei au avut în vedere doar împrejurările în care au scris şi pentru care au scris. Sfântul Evanghelist Matei de pildă a scris pentru creştinii dintre evrei şi face multe referiri la Vechiul Testament, la împlinirea proorociilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, Mesia, Cel venit să mântuiască lumea. Sfântul Evanghelist Marcu scrie pentru creştinii proveniţi dintre neiudei, dintre oamenii care nu erau introduşi, aşa cum erau evreii, nu cunoşteau Scriptura şi de aceea el nu face referiri la Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, nu se referă la proorociile Vechiului Testament, ci prezintă în special minuni pe care le-a făcut Domnul Hristos.

 Sfântul Evanghelist Luca a scris Evanghelia unui creştin anume pe care îl chema Teofil şi care e pomenit la începutul Sfintei Evanghelii şi scriind pentru o persoană a căutat să informeze pe acea persoană, pe Teofil, despre Domnul Hristos, despre învăţătura Lui.

 Şi în sfârşit Sfântul Evanghelist Ioan, şi el a scris pentru neiudei, pentru oameni care nu erau avizaţi în legătură cu Vechiul Testament, nu aveau un fond perceptiv pentru a înţelege Vechiul Testament, şi de aceea nici nu se referă la el ci are în vedere cu totul altceva în Evanghelia lui şi dă nişte explicaţii când era vorba de nişte obiceiuri ale evreilor, şi aceasta arată că de fapt şi el a scris pentru creştini care nu proveneau dintre evrei.

 Noi astăzi avem bucuria de a cunoaşte şi ce a scris Sfântul Evanghelist Matei şi ce a scris Sfântul Evanghelist Marcu şi ce a scris Sfântul Evanghelist Luca şi ce a scris Sfântul Evanghelist Ioan, şi găsim în scrierile lor temeiuri pentru credinţa noastră cu care am pornit înainte de a ne întâlni propriu-zis cu Evanghelia. Ne-am întâlnit întâi cu Evanghelia interpretată de Biserică, cu învăţătura Bisericii noastre, cu trăirea Bisericii noastre şi după aceea am ajuns să cunoaştem Evanghelia, eventual să o şi studiem, să ne-o impropriem. Şi eu îi sfătuiesc pe credincioşi să citească din Noul Testament în fiecare zi două capitole ca să se întărească în gândurile sfinte, în cuvintele cele aduse din cer pe pământ, ca să aibă mintea împodobită cu gânduri mai presus de lume.

„Prescuri pentru cuminecături” – Arhim. Teofil Părăian

Jurnal Spiritual

1 COMENTARIU

  1. De ce este atat de greu in ziua de astazi sa transcendem materialitate lumii? Cum vom fi oare judecati?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here