Să sărutăm copacii şi florile

0
135

27 mai: Sfântul Sfinţitul Mucenic Eladie. Şi Sfântul Sfinţitul Mucenic Terapont.
Fapte 1, 1-12; Lc. 24, 36-53

Să sărutăm copacii şi florile

Subliniind dimensiunea duhovnicească a lucrurilor materiale, poetul T. S. Elliot le descria ca fiind „pline de măreţia lui Dumnezeu”.

Platon spunea că „Lumea este epistola lui Dumnezeu către oameni – gândurile Lui ne străfulgeră din toate părţile”.

Dumnezeu, spunea Fericitul Augustin, ne-a dat două Scripturi – cartea lumii şi car­tea cuvântului. Ambele volume sunt scrise de acelaşi autor. Soarele, luna şi stelele sunt propovăduitorii călători ai lui Dumnezeu. Ei vestesc cu adevărat slava Domnului.

Un călugăr de la Muntele Athos spunea: „Noi sărutăm veşmintele Sfântului Nectarie fiindcă au fost purtate de sfânt. Cu cât mai mult ar trebui să sărutăm copacii, florile, iarba şi toate celelalte, când prin ele curge lucrarea lui Dumnezeu”.

Părinţii sunt cunoscuţi ca străvăzători. Diorao în greceşte înseamnă „a vedea prin”. Părinţii vedeau prin lumea văzută, observându-L pe Dumnezeu în toate. în­tregul univers devenea taina prezenţei lui Dumnezeu.

Cuvânt de la Sfinţii Părinţi

Scriind despre frunzele de smochin din Cartea Facerii 3, 7, Sfântul Efrem Şirul spune: „Când Adam a păcătuit şi s-a dezbrăcat de slava în care fusese înveşmântat, Şi-a acoperit goliciunea cu frunze de smochin. Mântuitorul nostru a venit şi a pătimit ca să tămăduiască rănile lui Adam şi să îmbrace în veşmânt de slavă goliciunea lui. El a făcut să se usuce smochinul (Mt. 21, 20-21) ca să arate că nu mai este trebuinţă de frunze de smochin ca să-l acopere pe Adam, căci Adam s-a întors la slava sa ce dintâi şi pentru aceea nu mai are trebuinţă de frunze ori de «haine de piele»”.

În alt loc Sfântul Efrem strigă: „Binecuvântat este Cel ce S-a milostivit de frun­zele lui Adam şi i-a trimis veşmânt de slavă ca să-i acopere goliciunea!’’

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris