Despre tulburările lumii de astăzi: Să trăiască vor toţi! 

0
60

Despre tulburările lumii de astăzi: Să trăiască vor toţi! 

Să trăiască vor toţi! Ce e mai scump ca viaţa? Viaţa le este dragă tuturor. Dar viaţa, de la Cine este? De la Singurul Dumnezeu!

Dar de murit, vrea cineva să moară, vrea cineva să se chinuie veşnic sau nu vrea?

O, nu, nu, uneori un singur ceas de suferinţe pare cu neputinţă de îndurat!

Şi atunci, cât de cumplit trebuie să fie a te chinui pe vecie!

Să trăiască vor toţi

Iar în viaţa veşnică duc credinţa, dreptatea, pocăinţa, virtutea, lepădarea de sine, omorârea patimilor.

Dar de trăit, de trăit veşnic, vrea omul? Cum să nu vrea!

Aşadar, pocăieşte-te fără întârziere şi te îndreaptă, cheamă-L într-ajutor pe Domnul Dumnezeu – El este aproape de noi ca mama de sugarul ei.

Despre tulburările lumii de astăzi“, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.