Sărbătoarea zilei – Sfântul Nicodim Aghioritul

0
178

st-nikodimos-agioritisSfântul Nicodim Aghioritul s-a născut în anul 1749 în oraşul Naxos, situat în sud-estul arhipelagului Ciclade din Marea Egee. Până la intrarea în monahism, s-a numit Nicolae Kallivurtzis. La vârsta de 16 ani este trimis la Smirna, pentru a deprinde învăţătura dascălului Ierotei. Aici a învăţat latină şi franceză, devenind un bun cunoscător al Sfinţilor Părinţi, al aghiografiei şi sfintelor canoane. În anul 1770, după terminarea studiilor, Nicolae se întoarce la Naxos, unde mitropolitul Antimos îl angajează secretar. La 26 de ani, după câteva vizite în Sfântul Munte, intra în monahism, la Mănăstirea Dionisiu. După doi ani de ascultare, este tuns rasofor şi primeşte numele de Nicodim.

Episcopul Macarie al Corintului îi va cere să corecteze şi să pregătească pentru tipar “Filocalia”. Este tipărită în anul 1782, în Veneţia. Numărul de autori patristici cuprinşi în colecţie este de 36 şi acoperă o perioadă de unsprezece secole: IV-XV. Tot la cererea acestuia revizuieşte şi Everghetinosul şi Despre Împărtăşania necontenită.

Datorită dorinţei de a se dărui total rugăciunii în linişte, Sfântul Nicodim Aghioritul părăseşte Mănăstirea Dionisiu şi se retrage într-o chilie aproape de Haries.

Doreşte să intre în obştea Cuviosului Paisie Velicikovski, însă, nu reuşeşte să ajungă în Moldova din cauza unei furtuni. Înţelege din acestă întâmplare că Dumnezeu avea alt plan cu el şi merge să vieţuiască într-o chilie din Capsala, din zona pustnicească între Karies şi Mănăstirea Pantocrator, unde va copia multe manuscrise. Apoi se retrage într-o insulă aproape pustie lângă Eubeea, în anul 1782.

Aici, la cererea vărului său, Episcopul Ierotei din Euripos, Sfântul Nicodim a scris “Manualul sfaturilor bune”, sau “Paza celor cinci simţiri”. El învaţa cum se poate dezrobi mintea (nous) de înlănţuirea plăcerilor simţurilor, pentru a-i permite înălţarea prin rugăciunea inimii la cugetările duhovniceşti ale contemplaţiei.

Revine în Sfântul Munte şi i se încredinţează traducerea şi editarea operelor complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog. A redactat şi un “Îndreptar de spovedanie” care este folosit regulat în Biserica Greacă de azi. El a publicat, de asemenea, două opere adaptate după vestitele cărţi duhovniceşti din Apus, adică “Războiul nevăzut” de Lorenzo Scuppoli (1589) şi “Deprinderi duhovniceşti”, care au cunoscut până în zilele noastre un mare ecou. Precizăm că dacă Sfântul Nicodim Aghioritul a folosit literatura spirituală apuseana, aceasta nu a afectat învăţătura lui ortodoxă.

Ieromonahul Agapie din Peloponez i-a propus Sfântului Nicodim să traducă o antologie a Sfintelor Canoane. După doi ani de muncă a terminat această operă, pe care a numit-o “Pidalion”. Această lucrare a fost editata prima dată la Leipzig, în anul 1800, însoţită de binecuvântarea sfântului sinod şi a patriarhului ecumenic. În limba romană a apărut tradus în anul 1844 la Mănăstirea Neamţ.

Amintim că Sfântul Nicodim a corectat şi pregătit pentru tipar scrierile complete ale Sfântului Grigorie Palama, însă lucrarea a fost distrusă la Viena, în timpul războiului.

A trecut la cele veşnice pe 14 iulie, 1809. Tomosul de canonizare al Sfântului Nicodim Aghioritul a fost emis de patriarhul ecumenic Atenagora I împreună cu membrii Sinodului pe 31 mai 1955.

Tot astăzi, facem pomenirea:

– Sfântului Apostol Achila;

– Sfântului Mucenic Just;

– Sfântului Cuvios Onisim, făcătorul de minuni;

– Sfântului Ilarie;

– Sfântului Mucenic Petru cel Nou;

– Sfântului Mucenic Iraclie;

– Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul.

 

Sursa crestinortodox.ro

V-ar putea interesa şi următoarele articole