Şchiopătând pe lângă Păstor

0
89

15 mai: Cuviosul Părintele nostru Pahomie cel Mare
Fapte 12, 1-11; In 8,31-42

Pahomie s-a născut în Egipt în 292 şi a fost unul dintre marii povăţuitori ai mo­nahismului. Avea în jurul său şapte mii de călugări în valea Nilului. El a scris prima pravilă monahală în limba coptă. A murit în anul 346.

Şchiopătând pe lângă Păstor

Pentru aceasta de trei ori pe Domnul am rugat, ca să-l depărteze de la mine. Şi mi-a zis mie: Destul este ţie harul Meu, că puterea Mea întru slăbiciune se desă­vârşeşte. Deci cu dulceaţă mai vârtos mă voi lăuda întru slăbiciunile mele, ca să sălăşluiască în mine puterea lui Hristos. (…) Căci când slăbesc, atunci sunt tare” (II Cor. 12, 8-10).

Există o frumoasă povestire despre o oaie ce şchiopăta şi niciodată nu se înde­părta mai mult de câţiva paşi de păstorul ei. Un străin a întrebat de ce oaia cu prici­na era şchioapă şi de ce nu se îndepărta niciodată de păstor. Păstorul i-a explicat că oaia se născuse parţial surdă şi nu putea să audă glasul său. Ca urmare, era mereu în primejdie. De multe ori a trebuit să fie scăpată de pe marginea prăpastiei. Până la urmă păstorul a trebuit să o vatăme la un picior. De atunci oaia şchiopăta, dar stătea pe lângă păstor pentru a fi călăuzită şi ocrotită.

Ţineţi minte imaginea oii ce şchiopăta pe lângă păstor şi întoarceţi-vă la spuse­le Sfântului Pavel. Şi el vorbeşte despre o astfel de şchiopătare, pe care o numeşte „îmbolditor trupului”.

Era o boală cronică, care îl chinuia mult. Pentru Pavel era „în­gerul satanei, ca să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori pe Domnul am rugat ca să-l depărteze de la mine. Şi mi-a zis mie: Destul este ţie harul Meu, că puterea Mea întru slăbiciune se desăvârşeşte” (II Cor. 12, 7-9).

„Şchiopătarea” de care suferea Pavel nu venea de la Dumnezeu. Era, spune Pa­vel, „îngerul satanei”. Dar Dumnezeu nu l-a îndepărtat, în ciuda rugăminţilor lui Pa­vel. Dragostea Lui a îngăduit să rămână pentru ca Pavel să stea „şchiopătând” pe lângă păstorul său unde avea să afle necontenit întărire pentru slăbiciunea sa

Troparul Cuviosului Pahomie cel Mare

Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiei ai lucrat, şi cu suspinurile cele din adânc spre însutite osteneli o ai făcut roditoare, şi te-ai făcut luminător lumii, stră­lucind cu minunile, Pahomie, Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris