Scrisoare irenică de Crăciun a Patriarhului României

0
161

pf-daniel_2La sărbătoarea Naşterii Domnului, Preafericitul Pă­rinte Daniel, Patriarhul Bise­ricii Ortodoxe Române, a adresat o scrisoare irenică Întâistă­tătorilor Bisericilor Or­to­doxe surori. Scrisori si­mil­are au fost trimise şi altor şefi de Biserici creştine şi con­du­că­torilor organizaţiilor in­ter­creş­tine.

În continuare vă pre­­zentăm textul scrisorii irenice.

„Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul“  (Luca 2, 10-11)

Astăzi, Biserica binevesteşte pentru tot poporul bucuria cea mare a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei depline şi netrecătoare (Cf. Ioan 17, 13). Naşterea Dom­nului este evenimentul la care par­ticipă cerul şi pământul, după cum prevestea Psalmistul zi­când: „Să se veselească ce­ru­rile şi să se bucure pământul… de faţa Domnului, că vine…!“ (Psalmi  95, 11-12). Creaţia în­trea­gă participă la această bu­cu­­rie negrăită, întrucât ea este re­găsirea bucuriei pe care au trăit-o Adam şi Eva în Rai, înainte de a cădea în neascul­tare şi înstrăinare de Dum­ne­zeu. Astăzi, când foarte adesea iubirea sau bunătatea din inimi este înlocuită cu răutatea sau ne­păsarea, când faptele bune se împuţinează, iar cele rele se înmulţesc, când pu­ţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţi să­ră­cesc, Evan­ghelia Naşterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creş­tinii, care purtăm numele lui Hristos, să înmulţim rugăciunea şi consfătuirea, mi­siunea şi cooperarea socială. De aceea, trebuie să înlocuim rău­tatea şi sărăcia sufletului egoist cu bunătatea şi bogăţia sufletului generos pe care le aduc în suflet credinţa vie în Dumnezeu şi legătura cu El prin rugăciune şi iubire mi­los­tivă faţă de oameni. Lumina sfântă a Sărbătorilor Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou şi Botezului Dom­nului să vă aducă pace şi sănătate, bucurie şi ajutor în activitatea pastorală pe care o desfăşuraţi.

Cu stimă şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: ziarullumina.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here