Sensul suferinței

0
112
El„Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.” (Romani 8, 18)

Când vom ajunge la locul odihnei și ni se va da să cunoaștem așa cum am fost cunoscuți ( v. I Corinteni 13, 12), atunci, privind în urmă la toată viața noastră care a trecut, vom vedea legătura dintre încercările pe care le-am îndurat și ținta la care am ajuns prin ele. Atunci Îi vom mulțumi din tot sufletul Domnului, Care ne iubește atât de mult, încât nu ne-a cruțat atunci când noi, în neștiința noastră, am cerut asta de la El.

Vom înțelege atunci că El, într-adevăr, i-a topit și i-a încercat (Ieremia 9, 7; I Petru 4, 12) în focul ispitei pe aleșii Săi, ca să-i curățească și să-i aducă la Sine.

Poate că tocmai ceea ce ne-a amărât cel mai mult în viață a pricinuit o schimbare lăuntrică ce ne-a scăpat de primejdia care ne amenința sufletul. Va veni o vreme când vom binecuvânta încercarea care ne-a silit atunci să vărsăm multe lacrimi și vom spune asemenea lui David: Bine-mi este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările Tale (Psalmi 118, 71).

Ceea ce acum ne pare a fi o nenorocire se va preface într-un bine, și slava care se va descoperi ne va îndulci pe veci toate suferințele îndurate. Să nu uităm însă că Apostolul Pavel a spus cuvintele acestea când se afla încă pe pământ, în mijlocul necazurilor și strâmtorării. El presimțea, pregusta slava cerească, fiindcă în mijlocul cuptorului ispitelor privea nu la cele care se văd, care sunt veșnice (v. II Corinteni 4, 18).

Dumnezeu să ne dea și nouă a trăi „prin credință, nu prin vedere”, și a străbate „cu răbdarea nădejdii” calea noastră pământească, măsurând iubirea Lui nu cu măsura experiențelor noastre, ci cu măsura Crucii lui Hristos!

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

V-ar putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here