Sfânta Lumină

Sfânta Lumină de la Ierusalim

0
97

lumina.sfantaSfânta Lumină de la Ierusalim

Sfânta Lumină -Pelerinii care merg de Sfintele Paşti în Ţara Sfântă au privilegiul să vadă covârşitoarea minune, care se petrece în Biserica Sfântului Mormânt în Sâmbăta Mare, să vadă Sfânta Lumină. Faptul se petrece la slujba Vecerniei, după Vohod, la cântarea Luminii:

Lumina cea lină este lumina învierii, este însuşi Hristos cel înviat

Procesiunea este măreaţă. Patriarhul cu tot sinodul, stareţii mănăstirilor din Palestina, monahi şi fraţi, la care se adaugă şi pelerinii clerici. Înşiruiţi într-o ordine desăvârşită, merg de la altarul Bisericii Învierii spre Sfântul Mormânt. În sunete de clopote şi toacă, împletite cu glasurile neîntrecute ale slujitorilor. Și întreg văzduhul este numai sunet şi cântare.

Procesiunea se face fără lumânări şi în toată biserica nu este nici o candelă sau lumânare aprinsă

Să ne uităm la această măreaţă privelişte. De jur împrejurul Sfântului Mormânt lumea de pe lume, ca la un mare spectacol. Înghesuită peste tot şi la toate nivelele unde se poate sta, până sus în uriaşa cupolă de deasupra. Toţi ţin în mâni bucheţele de lumânări, câte 33 bucăţi, după numărul anilor pământeşti ai Mântuitorului. Cu privirile aţintite spre Sfântul Mormânt, într-o încordată aşteptare. Procesiunea slujitorilor înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt. Și cele două capete ale şirului se ajung, înfăşurându-se ca o uriaşă panglică vie. Privind-o, gândul se duce la hora cosmică a aştrilor şi atomilor. În rotirea lor neobosită. Ceea ce simbolizează aceia, aici se petrece aievea: Dumnezeu este Centrul existenţei. Toată făptura se roteşte în jurul lui Hristos „prin Care toate viază şi se mişcă”. Parcă a început deja măreţul ospăţ de nuntă al mirelui Hristos, despre care zice Biserica: „Mire, Hristoase Care eşti mai frumos decât toţi fiii oamenilor, Care ne-ai chemat la ospăţul cel duhovnicesc al nunţii Tale” (Marţea cea Mare).

Mormântul Domnului este pecetluit de cu seară

Lumina este în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o. După a treia înconjurare, se despecetluieşte uşa mormântului. Patriarhul intră înăuntru, adună cu mâinile vata de pe lespedea Sfântului Mormânt, aprinsă cu o lumină fosforescentă. Care nu arde şi iese cu ea afară la mulţime.

Un strigăt de uimire cutremură toată biserica şi ropotele de aplauze ale unei nestăvilite bucurii umple văzduhul. „Lumina lui Hristos luminează tuturor”!

Flăcări mari se învăluie în sfeşnicele înalte de la Sfântul Mormânt şi în vasele din mâinile arhiereilor de lângă Sfântul Mormânt. Și de la altarul Bisericii Învierii. Toată lumea se înghesuie să-şi aprindă buchetul de lumânări de la Sfânta Lumină. Și în câteva clipe biserica este o mare de foc. „Acum toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pământul…”!

Paştile, sărbătoarea luminii, a bucuriei, a biruinţei şi totodată inaugurare, început al Împărăţiei celei veşnice. Aşa cum pe Tabor, Domnul şi-a arătat o clipă ucenicilor Săi Slava Sa, tot aşa şi acum. La Sfântul Mormânt, Hristos cel înviat străluminează o rază a Slavei Sale. Sfânta Lumină, peste cei adunaţi la ospăţul cel de taină al Învierii Sale.

Dar totul durează doar câteva clipe este o arvună numai şi încă nu bucuria cea deplină

De aceea, în noaptea Învierii, Biserica spune cu dorire: „O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase…! Dăruieşte-ni-le mai adevărat, în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”!

Încetul cu încetul entuziasmul se potoleşte, lumea  este fericită pentru că încă o dată s-a învrednicit să primească Sfânta Lumină. La altarul Bisericii Învierii se continuă Liturghia Sâmbetei celei Mari. Iar în jurul Sfântului Mormânt, până târziu se vor împleti cu dangătul clopotelor ecourile bucuriei pascale. Ale mulţimii de credincioşi de toate confesiunile, adunaţi la dumnezeiescul Ospăţ.

 „O Paştile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase…”!

Chemarea Sfintei Ortodoxii, Ierom. Petroniu Tănase

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here