Sfânta Scriptură urcuş şi cale spre Noul Adam – Hristos

0
140

sf scripturaSfânta Scriptură urcuş şi cale spre Noul Adam – Hristos…

Sfânta Scriptură, ne descoperă nenumărate, dar întotdeauna sigure, căi de mântuire, de lumânare, de sfinţenie, de transformare, de hristificare, de îndumnezeire; ea ne arată toate modalităţile prin care natura omenească biruie păcatul, orice păcat; cum biruieşte patima, orice patimă cum biruieşte moartea.

Aici găsim leac pentru orice păcat, vindecare pentru orice patimă, înviere din orice moarte.

Din Sfânta Scriptură noi cunoaştem cine este Dumnezeu şi ce este Dumnezeu, şi de asemenea, cine este omul şi ce caută omul. Prin ea descindem pe malul ceresc de dincolo şi înţelegem lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. O, minune a iubirii lui Dumnezeu!

Aici, în lumina Evangheliei, înţelegem că omul este o mare taină, o sfântă taină a lui Dumnezeu.

Atât de mare şi atât de sfântă încât Însuşi Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca să ne tâlcuiască toată adâncimea tainei omului.

Redacţia Jurnal Spiritual

V-ar putea interesa şi aceste articole