Sărbătoarea zilei – Sfântul Apostol Filip

0
109

Apostol FilipApostolul Filip, unul din ceata celor 12 Apostoli, era din Betsaida Galileii, împreună cu Andrei și cu Petru, Apostolii. Și multă înțelepciune avea acest dumnezeiesc Apostol; se îndeletnicea cu cercetarea locurilor din Legea veche și din Prooroci, despre Mesia cel așteptat, pregătindu-se, astfel, a-L cunoaște pe Acela, despre care încă nu știa că venise pe pământ. Cu acest fel de dragoste aprinzându-se el pentru Mesia, iată că Cel dorit de El călătorea prin Galileea. Aflându-l pe Filip, i-a zis lui: ”Urmează-mi Mie” (Ioan, 1, 43). Și, cunoscând pe Mesia în perioada lui Iisus Hristos, Filip lăsă totul și se făcu unul din cei mai zeloși ucenici, însoțind pe Iisus pretutindeni, luând aminte la viața Lui preasfântă, urmând sărăcia Lui și învățând de la Dânsul dumnezeiasca înțelepciune cu care avea să lumineze lumea.

Apostolul Filip a predicat Evanghelia în cele două Frigii din Asia Mică și în Ierapole.

Cu drept cuvânt, aflând pe prietenul său Natanail, căruia Scriptura îi mai spune și Vartolomeu, Filip i-a spus cu bucurie: ”Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și Proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret” (Ioan, 1, 45). Și așa l-a dus la Iisus, și încă multe alte locuri se află în Evanghelie despre acest Apostol, care împărtășea credința lui Hristos și altora.

Apostolii, fiind sortiţi să propovăduiască în lume, după pogorârea Duhului Sfânt, s-au răspândit. Fiecare mergea în părțile unde era chemat, pentru vestirea Evangheliei. Apostolul Filip, precum ne spun istoricii Teodoret și Eusebiu, a predicat Evanghelia în cele două Frigii din Asia Mică și în Ierapole.

A străbătut, mai întâi, toată Siria și toată Asia Mică. Apoi intâlnindu-se cu Sfântul Apostol Vartolomeu, au pornit a lucra împreună la slujba Cuvântului. Mai aveau cu ei încă și pe fericita fecioară Mariam. Aceasta era sora de trup a Sfântului Filip, care îi urma și le slujea lor. Și dacă au ajuns în Lidia, Apostolii au fost primiți cu dușmănie de păgâni, au fost închiși în temniță, bătuți cu toiege, împroșcați cu pietre, încercând să-i ucidă.

Au scăpat cu viață datorită binecredinciosului Ir. Acesta, botezându-se și Hristos făcând minuni cu el, Apostolii au putut pleca nu numai nevătămați, dar botezând pe toți păgânii din cetate și lăsând pe Ir episcop în urma lor. În calea lor spre Asia, cei doi Apostoli s-au întâlnit și cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, propovăduind și el Evanghelia tot prin Asia; și unii de la alții luând puteri, cu și mai multă râvnă răspândeau sămânța lui Hristos.

Apostolul Filip a fost rastignit cu capul in jos…

Au mai mers dumnezeieștii Apostoli în Ierapole, cetate plină de idoli. Și se osteneau Sfinții, ziua și noaptea, povățuind, învățând și vindecând, după cuvântul Domnului. Și era în cetate un oarecare Stahie, care, de 40 de ani era orb; pe acela Apostolii, vindecându-l, a crezut în Domnul și s-a botezat și el și toată casa lui. Și s-a răspândit vestea în toată cetatea. Și s-a botezat mult popor, crezând în Hristos. Iar dregătorul cetății, auzind de aceasta, a dat poruncă și prinzând în lanțuri pe Sfinți au legat de picioare pe Sfântul Filip. L-au răstignit cu capul în jos. Pe când îi găureau cu sfredelul gleznele picioarelor, Sfântul făcând rugăciune, și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu. Și îndată s-a cutremurat pământul…Despicându-se a înghițit mult popor și pe dregător, cei rămași căzând îngroziți la picioarele Sfinților și eliberându-i.

Deci, așezând pe Stahie episcop al noii Biserici și îngropând moaștele Sfântului Filip, Apostolul Vartolomeu s-a dus în Armenia. Acolo a fost răstignit pentru Hristos, iar Sfânta Mariam s-a dus în Licaonia, unde s-a sfârșit în pace.

Proloagele, Vol.1

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here