23 Ianuarie. Pomenirea Sfântului Mucenic Clement şi a Sfântului Mucenic Agatanghel

0
194
Sf ClementFericitul şi Sfântul Clement era din Ancira Galatiei, din tată păgân şi mamă binecredinciosă, Sofia cu numele născut către anul 280, de la Hristos.

A intrat în mănăstire la vârsta de 12 ani. Clement, pentru viaţa lui înţeleaptă a fost făcut arhiereu, la 20 de ani. Şi se nevoia cu propovăduirea dreptei credinţe, pe timpul domniei păgânilor împăraţi Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), amândoi aprigi prigonitori ai creştinilor.

Iar fericitul Agatanghel era roman de neam şi a fost  botezat de însuşi Sfântul Clement. Acesta se afla atunci  la Roma, propovăduind credinţa şi întărind pe cei prigoniţi de urgia împărătească.

Deci prinşi fiind ei şi aruncaţi în temniţă, împreună cu alţi creştini a  fost hotărât ca fiecare să fie trimis la locul său de naştere, ca să fie judecat acolo.

Şi Agatanghel s-a ascuns în corabia care avea să ducă pe Sfântul Clement. Acesta, nevrând el să se despartă de dânsul, l-a însoţit până la Ancira. Şi au fost daţi acolo în seama guvernatorului Luchie ca împreună cu alţi creştini să fie osândiţi.

Şi fericiţii Clement şi Agatanghel, stând în faţa guvernatorului Luchie şi, mărturisind cu tărie credinţa lor în Hristos, au fost daţi la tot felul de chinuri. Ei au fost bătuţi cu toiege, spânzuraţi, arşi pe coaste cu făclii aprinse, aruncaţi în cuşca cu fiare; băgaţi câte două zile în varniţa cu var, întinşi pe paturi de fier înroşite; aruncaţi în cuptor fierbinte, azvârliţi peste ţepi tăioase şi altele asemenea, cât se minunau prigonitorii de tăria răbdării lor. Deci nevrând ei să se lepede de credinţă, a poruncit dregătorul să li se taie capetele, dimpreună cu alţi bărbaţi, femei şi copii care crezuseră  în Hristos.

Şi aşa fericiţii Clement şi Agatanghel s-au  mutat fericiţi în cereştile locaşuri. Şi se face pomenirea lor la 23 ianuarie.

Proloagele, Vol. 1

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here