Sfântul Ioan Botezătorul

0
162

Din multele curse ispititoare întinse de către farisei  Mântuitorului, pentru a-L putea pune în contradicţie cu poporul şi a-L învinovăţi în faţa organelor bisericeşti naţionale sau a celor statale, a fost şi aceasta:

Iisus se afla în templu învăţând poporul şi vindecând pe cei veniţi la El cu felurite neputinţe, timp în care arhiereii, cărturarii şi fariseii s-au prezentat în faţa Lui şi L-au întrebat: „Spune-ne nouă, cu ce putere faci acesta. Cine Ţi-a dat această putere?”

Iisus răspunde cu următoarea întrebare: „Spuneţi-Mi şi voi: Botezul lui Ioan a fost din cer sau de la oameni?” Dar judecau în sine: „De vom zice că e din cer, ne va zice: De ce nu aţi crezut lui? De vom zice că de la oameni, ne temem că tot poporul ne va ucide cu pietre, fiind încredinţat că Ioan a fost prooroc”.

De aceea, răspunsul lor a fost: „Nu ştim de unde a fost! Atunci Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea!” (Luca 20, 1-8).

Trebuie să cunoaştem că Sfântul Ioan Botezătorul a fost proorocit şi că trebuia să vină, având o misiune principală.

Proorocul Isaia zice: „Un glas strigă: În pustie gătiţi calea Domnului!” (Isaia 40, 3). Prin urmare, misiunea lui era să-i deştepte pe oameni din somnul păcatului şi să-i îndrepteze pe calea cea dreaptă, curăţindu-le păcatele prin botezul pocăinţei.

 

Adevăruri trăite învăţături folositoare, Arhimandrit Serafim Man, Editura  Bunavestire, Bacău 2010