Sfântul Ioan despre Iisus Hristos

0
128

„Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3, 30).

La cuvintele înveninate ale unui iudeu, care spune  ucenicilor lui Ioan că Cel botezat botează în părţile Iudeii şi multă lume merge la El, ucenicii lui Ioan se agită, însă Sfântul Ioan spune cuvintele acestea, din care  rezultă că e plin de smerenie şi se bucură că mulţi sunt  atraşi de propovăduirea adevăratului Mesia.

O altă afirmaţie: „Iată Mielul lui Dumnezeu Care  ridică păcatele lumii!” (Ioan 1, 29). Parcă dintre toate fiinţele pământului, cea mai clară oglindă a răbdării, a blândeţii, a nevinovăţiei, este mielul. Cu acest chip L-a asemănat Sfântul Ioan pe Iisus când L-a prezentat lumii. Blândeţea mielului era cunoscută la evrei, deoarece foarte mulţi miei se aduceau jertfă, de aceea au asemănat răbdarea şi jertfa Mântuitorului cu răbdarea şi nevinovăţia unui miel.

Din cele de mai sus, vedem limpede că virtutea principală a Sfântului Ioan Botezătorul a fost smerenia, care este foarte plăcută lui Dumnezeu. E floarea virtuţilor, care le domină pe toate. Sfinţii Părinţii o numesc regina faptelor bune. Dacă mândria i-a coborât pe îngeri din cer în iad, smerenia ridică de pe pământ la cer.

Să zicem şi noi: Sfinte Ioane, Botezătorul Domnului, cu sângele tău vărsat pentru adevăr, spală mulţimea păcatelor noastre, ca şi noi, împreună cu tine, să ne putem bucura în împărăţia lui Dumnezeu! Amin.

Adevăruri trăite învăţături folositoare, Arhimandrit Serafim Man, Editura  Bunavestire, Bacău 2010